Statuti

Na ovome mjestu možete preuzeti Statute udruge Bioteka:

Statut 2015.

  • Statut donesen sukladno zahtjevima Zakona o udrugama (NN 74/14) na redovitoj Skupštini udruge Bioteka, 25. rujna 2015 godine. Budući da usklađivanje Statuta još uvijek  nije formalno završen proces, odnosno Statut još nije odobren od strane nadležnih tijela Grada Zagreba, nije niti javno objavljen. U trenutku odobravanja Statuta, bit će dostupan za javnost.

Statut 2014.

  • Statut donesen na prvoj Izbornoj Skupštini udruge, 17. siječnja 2014. godine.

Statut 2010.

  • Statut donesen na Osnivačkoj Skupštini udruge, 16. siječnja 2010. godine.