Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Apel hrvatskih znanstvenika

”Istraživanje hrvatske bioraznolikosti kao jedan od znanstvenih prioriteta Republike Hrvatske” je inicijativa koja je pokrenuta s ciljem da se znanstvena istraživanja bioraznolikosti uvrste među znanstvene prioritete Republike Hrvatske. Apel je potpisalo 114 hrvatskih znanstvenika i istraživača, te 14 znanstvenih i znanstveno – stručnih udruga, među kojima je i udruga Bioteka.

Apel je u petak, 22. ožujka poslan na adrese devet institucija i tijela odgovornih za donošenje nacionalne strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, za kreiranje znanstvene politike u Hrvatskoj, kao i za zaštitu naše prirodne baštine (koja ovisi o rezultatima istraživanja bioraznolikosti).

Prenosimo sažetak apela:

Bioraznolikost je ukupna raznolikost života na Zemlji ili nekom njezinom području. Znanstveni podaci prikupljeni njezinim istraživanjem nužan su temelj za spoznavanje, održivo korištenje i očuvanje prirode. Međutim, istraživanja bioraznolikosti izrazito su zapostavljena u Republici Hrvatskoj, jednom od biološki najbogatijih područja našeg kontinenta, što nas svrstava na začelje Europe s obzirom na prirodoslovnu istraženost te znatno otežava odgovarajuću zaštitu nacionalnog prirodnog bogatstva. Najavljena opsežna i dugoročna nacionalna Strategija odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije pravo je mjesto da se ovo žalosno stanje počne mijenjati, no u donesenim smjernicama za njezinu izradu bioraznolikost se uopće ne spominje te postoji realna opasnost da tako bude i u donesenoj strategiji. Zato ovim putem želimo upozoriti na ovaj veliki problem i zatražiti od onih koji su odgovorni za izradu nove strategije, ali i od onih odgovornih za ukupnu znanstvenu i obrazovnu politiku u Republici Hrvatskoj, da znanstvena istraživanja hrvatske bioraznolikosti uvrste među znanstvene prioritete Republike Hrvatske te da provedu sve potrebne korake kako bi se napokon stvorili odgovarajući uvjeti za istraživanje našeg nacionalnog prirodnog bogatstva.