Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Dovršen projekt Građani znanstvenici!

Udruga Bioteka provodi posljednje aktivnosti suradnje s partnerima iz udruge Tragus te s mrežom građana znanstvenika na projektu podržavanja  i praćenja stanja šišmiša na prostoru srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke. Rijedak je to primjer uspješe suradnje na razvijanju koncepta građanske znanosti u Hrvatskoj koji će, nadamo se, rezultirati razvitkom sličnih projekata diljem zemlje.

Podsjetimo, krajem 2016. godine udruge Bioteka i Tragus započele su provedbu projekta „Građani znanstvenici: podržavanje populacija šišmiša šireg područja srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke” prikupljanjem zainteresiranih građana znanstvenika na području gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke. Na naš se poziv odazvala raznolika skupina, od osnovnoškolaca, zaposlenika javnih ustanova, osoba iz dobrovoljnih vatrogasnih društava do planinara. Svi su oni zaljubljenici u prirodu u koju rado odlaze, pogotovo kad taj odlazak ima i znanstvenu ili stručnu notu.

Posebnost projekta leži u u činjenici da se radi o području Nacionalnog parka Krka, naročito važnom očuvanom prirodnom području koje svojim vodnim bogatstvom te bogatstvom podzemnih objekata može podržavati velike populacije šišmiša. Zaštita šišmiša unutar zaštićenog područja važna je ako se uz to očuvaju i populacije prisutne na okolnom području, gdje njihova prirodna staništa ne uživaju posebnu zaštitu.

Tijekom 2017. godine održane su važne aktivnosti edukacije prijavljenih građana znanstvenika, nakon čega smo pristupili izgradnji i postavljanju 20 kućica za šišmiše. Izrada kućica za šišmiše izravan je i jednostavan način nadomjeska izgubljenih i narušenih prirodnih staništa ove jedinstvene skupine sisavaca. Njihovim postavljanjem podržavaju se populacije koje svoja skloništa inače nalaze u šumama, u pukotinama starih stabala, napuštenim dupljama djetlića ili ispod odignute kore na deblu, ali i one populacije koje i inače obitavaju uz ljudska naselja. Kućice oponašaju njihova česta skloništa i na taj način omogućavaju zamjenu uslijed rušenja stabala, obnove kuća ili drugih razloga zbog kojeg su šišmiši morali napustiti svoja skloništa.

Rezultati ohrabrujući

U fazi praćenja stanja, građani znanstvenici tijekom proljeća 2017. prikupljali su podatke o šišmišima svoje lokalne sredine te ih evidentirali u za to posebno pripremljene obrasce. Svakih 15 dana provjeravali su stanje postavljenih kućica za šišmiše te podatke slali projektnim partnerima na analizu.

Analiza je pokazala da su sve kućice smještene na povoljne lokacije na kojima bi se moglo očekivati da ih šišmiši prihvate.  U tri kućice zabilježena je prisutnost šišmiša, pri čemu su najmlađi građani znanstvenici iz vrtićke skupine „Zečići“ u Drinovcima uočili ostatke krila kukaca ispod njihove kućice, a u jednom pregledu i tamno tijelo unutar kućice za koje su smatrali da bi mogao biti šišmiš. Sretne ruke bili su i osnovnoškolci iz škole u Oklaju koji navode pronalazak ostataka kukaca i izmeta šišmiša ispod kućica.

Za sve kućice u kojima nije bilo tragova šišmiša treba naglasiti da to ne znači da kućica nije dobro postavljena ili da nije na povoljnom lokalitetu, već možda samo da populacija šišmiša na tom prostoru već ima povoljna skloništa ili je potrebno više vremena da je prepoznaju kao povoljno mjesto za boravak. Ohrabrujuće može biti i da šišmiši ne trebaju našu pomoć u pronalasku novih skloništa, s obzirom da su njihova prirodna staništa na području NP Krka dobro očuvana.

S ozbirom na kvalitetnu suradnju na provođenju aktivnosti, kao i prezentiranim rezultatima, smatramo da je projekt uspio u svojoj namjeri da lokalnu zajednicu uključi u zaštitu šišmiša, bez obzira na rezultate naseljenosti samih kućica. Za zamjenska staništa ne postoje garancije da će ih životinje prepoznati kao svoja nova skloništa, već su od toga mnogo važnije nove spoznaje o šišmišima i njihovim staništima kod većeg broja ljudi, osobito onih najmlađih.

Sudionici su ohrabreni da nastave pratiti kućice i nakon završetka projekta, što je važno za nastavak zaštite šišmiša i dugoročnu održivost osnovnog cilja projekta.

U svrhu promocije projekta i njegovih rezultata, izradili smo i ovaj kratak video!

Još jednom najljepše zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u projektu!

Ostale informacije o projektu:

Razdoblje provedbe: listopad 2016. – srpanj 2017.

Skupine građana znanstvenika:

1. Dječji vrtić Drniš, Područno odjeljenje Drinovci, Skupina “Zečići”
2. OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš: Područna škola Drinovci
3. OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš: Područna škola Oklaj
4. OŠ dr. Franje Tuđmana, Knin
5. Javna ustanova Priroda
Šibensko – kninske županije
6. DVD Drniš
7. Ekološka udruga – Brodarica i Krapanj
8. Eko kampus Puljane (NP Krka)
9. gđa. Katia Župan s obitelji

Fotografije s projekta možete preuzeti ovdje i ovdje.

Želite li sami izraditi kućicu za šišmiše, više o tome možete doznati ovdje.

Izvor sufinanciranja: Nacionalni park Krka, sukladno Ugovoru o financijskoj potpori projektima udruga u 2016. godini

Upiti i informacije o projektu: Jelena Likić, jelena.likic@bioteka.hr