Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Mladi Dubrovčani sudjelovali na projektu AKTIV

Projekt „AKTIV – obrazovanje djece za okoliš i prirodu“ projekt je informiranja i edukacije o upravljanju, održivom korištenju i zaštiti okoliša i prirode, s posebnim osvrtom na interakciju flore, faune i čovjeka te njihova utjecaja na nastupajuće klimatske promjene. Cilj projekta bio je kroz upoznavanje bioraznolikosti vrsta lokalnog dubrovačkog područja te osnaživanje djece za prepoznavanje i rješavanje različitih okolišnih pitanja podići svijest o važnosti zaštite prirode i okoliša te potaknuti promjene u njihovu svakodnevnom životu.

Na radionicama koje su se održale 12. svibnja u Park-šumi Velika i Mala Petka sudjelovalo je više od 60 polaznika. Polaznici su sudjelovali na 4 radionice koje su obuhvaćala sljedeće okolišne teme: flora, fauna, otpad i klimatske promjene.  Na radionici o klimi tražili su dokaze klimatskih promjena u svojoj okolini, a na kraju su osmislili i samostalno „riješili“ klimatski problem. Na radionicama o flori i fauni upoznali su lokalnu bioraznolikost dok su na radionici o otpadu raspravljali o problemu bacanja otpada te su sami predlagali rješenja kako bismo svi, od najmanjih nogu, mogli doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

kako nam je bilo pogledajte u galeriji na Facebooku.

Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Dubrovnika.

Grb grada Dubrovnika