Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Donatori i sponzori

U razdoblju od 2010. do 2017. godine rad Udruge financijski i/ili u donaciji proizvoda i usluga podupirale su sljedeće pravne osobe:

Bolton Croatia

Copan Zagreb d.o.o.

Državni zavod za zaštitu prirode

Erasmus+

ERSTE banka

EU-CoE youth partnership

European Society for Evolutionary Biology

Fliba d.o.o.

German National Agency for the Youth in Action programme

Google Lnc.

Gorea Plus d.o.o.

Grad Dubrovnik

Grad Koprivnica

Grad Mali Lošinj

Grad Rovinj

Grad Umag

Grad Zadar

Grafing d.o.o.

HEP d.d.

Hrvatska pošta d.d.

Hrvatske vode

International Academy for Nature Conservation

International Youth Service of the Federal Republic of Germany

Istarska županija

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“

Life long learning programme (Grundtvig, Comenius i Transverzalni program)

Makromikro d.o.o.

MGM Studio Novel d.o.o.

Microsoft Corporation

Ministarstvo kulture

Ministarstvo turizma

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

MR Servis

OIKON d.o.o.

Općina Čepin

Općina Gola

Općina Sveti Martin na Muri

Općina Velika Kopanica

Školska knjiga

Texo trgovina d.o.o.

Udruga Profesor Baltazar

Urbana oprema d.o.o.

Valamar Hotels & Resorts d.d.

Vita projekt d.o.o.

Zadarska županija

Zel-cos d.o.o.

 

Od srca zahvaljujemo svim donatorima i sponzorima!