Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Poziv na IV. Izbornu Skupštinu udruge Bioteka

Udruga Bioteka poziva sve članove i članice, podupiratelje/ice, suradnike i suradnice te predstavnike/ce donatora i i zainteresiranu javnost da se pridruže IV. Izbornoj Skupštini udruge Bioteka koja će se održati u petak, 17. 12. 2021. u 19 sati. 

S obzirom na još uvijek aktualnu epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom, Skupština će se održati online putem platforme Google Meet. Poveznicu pomoću koje se moguće priključiti Skupštini poslat ćemo svim aktualnim članovima i članicama s obzirom da je Skupština izborna i biramo kandidate/kinje za Tijela udruge. Svi koji nisu članovi/ice s pravom glasa na Skupštini, ali žele sudjelovati, mogu nam se javiti na kontakt@bioteka.hr.

Planirani dnevni red Skupštine

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Predstavljanje i davanje Skupštini na usvajanje Godišnjeg izvješća o radu udruge za 2021. godinu
 3. Predstavljanje i davanje Skupštini na usvajanje Programa rada udruge za 2022. godinu (Operativni plan i Financijski plan)
 4. Predstavljanje i davanje Skupštini na usvajanje Izvješća o volonterima za 2021., Izvješće Nadzornog odbora za 2021. te Upitnika o samoprocjeni
 5. Predstavljanje i davanje Skupštini na usvajanje novog Statuta udruge
 6. Izbor radnog predsjedništva od 3 člana/ice, koji će voditi Izbornu Skupštinu
 7. Predstavljanje kandidatura za Predsjednika/cu, Dopredsjednika/cu te članove/ice Upravnog odbora
 8. Glasovanje za Predsjednica/cu, Dopredsjednika/cu te članove/ice Upravnog odbora
 9. Razno (obnavljanje članstva, nova učlanjenja, prijedlozi za suradnje, aktivnosti, projekte…)
 10. Zatvaranje Skupštine

Napomene:

 • Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
 • Važeću verziju Statuta udruge možete pogledati ovdje.