Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Poziv na redovitu godišnju Skupštinu udruge Bioteka

Udruga Bioteka poziva sve članove/ice, podupiratelje/ice i suradnike/ice te zainteresiranu javnost da nam se pridruže na godišnjoj Skupštini koja će se održati u srijedu, 23. 12. 2020. u 18 sati.

S obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom, Skupština će se održati online putem platforme Google Meet. Udruga će poslati članovima i suradnicima poveznicu pomoću koje se mogu priključiti Skupštini, a svi koji žele sudjelovati, a nisu o tome dobili obavijest, mogu nam se javiti na kontakt@bioteka.hr.

Budući da se radi o izbornoj Skupštini, Skupština će izabrati Predsjednika/cu, Dopredsjednika/cu i Upravni odbor te će se predstaviti planirane izmjene Statuta. Kandidature za navedena mjesta primamo do dana održavanja Skupštine, a sve zainteresirane osobe koje se za navedena mjesta žele prijaviti molimo da to učine pisanim putem, dostavom svojih životopisa i kandidatura s kratkim obrazloženjem svojeg interesa i kompetencija na kontakt@bioteka.hr. Svi će kandidati biti predstavljeni na Skupštini te će se održati javno glasovanje o tijelima Udruge za mandatno razdoblje od sljedeće 4 godine. 

Planirani dnevni red Skupštine

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Predstavljanje nacrta Godišnjeg izvješća o radu udruge za 2020. godinu.
  3. Predstavljanje nacrta Programa rada udruge za 2021. godinu (Operativni plan i Financijski plan)
  4. Prezentacija nacrta Izvješća o volonterima  za 2020.
  5. Izvještaj Nadzornog odbora za 2020. te Upitnik o samoprocjeni Skupštini na uvid
  6. Razno (obnavljanje članstva, nova učlanjenja, prijedlozi za suradnje, aktivnosti, projekte…)
  7. Zatvaranje Skupštine

Napomene:

  • Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
  • Važeću verziju Statuta udruge možete pogledati ovdje.