Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Projekt “Tekstil to go” – prvi u nizu projekata Aktivnih mladih u zaštiti okoliša i prirode

Ana iz Labina i volonteri Udruge za mlade „Alfa Albona“ u periodu su od 28. do 30. lipnja u suradnji sa socijalnom zadrugom Humana Nova Istra proveli informativnu kampanju o recikliranju tekstila u tri istarska grada – Labinu, Umagu i Novigradu. Cilj ovoga projekta je, ne samo sakupiti čim veće količine tekstilnog otpada u regionalnoj zajednici, već i probuditi svijest lokalnog stanovništva o potrebi i nužnosti recikliranja i ponovne uporabe istog.

Prvi na rasporedu je bio Grad Labin, i to 28. lipnja. Obišli su centar Grada Labina, Labinsku tržnicu te razne poslovne objekte u Gradu. Dijeleći letke, informirali su prolaznike mogućnosti ponovne upotrebe korištene odjeće, njenom recikliranju te utjecaju tekstilne industrije na okoliš, ali i o lokaciji nedavno otvorenog second hand shopa te sortirnice u koju građani mogu donijeti svoj rabljeni tekstil. Informirano je 400-tinjak ljudi dok je akcijom prikupljeno 30 kg rabljenog tekstila.

Dana 29. lipnja obišli su gradove Novigrad i Umag. Građanima je uz dijeljenje letaka i kroz razgovor objašnjeno kako na adekvatan način zbrinjavati iskorišteni tekstil. Informirano je 600-tinjak prolaznika. Količina tekstila koja je prikupljena u Umagu i Novigradu iznosi oko 22 kg.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.