Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Završili smo projekt “Aktivni mladi u lokalnoj zajednici”

Nakon 9 održanih radionica u Bjelovaru, Požegi, Karlovcu, Novoj Gradiški, Virovitici, Koprivnici, Krapini, Sisku i Otočcu na kojima je sudjelovalo više od 130 mladih osoba, te dva provedena samostalna projekta mladih, završili smo s provedbom projekta “Aktivni mladi u lokalnoj zajednici“.

Učenici Srednje škole Otočac proveli su projekt “Školski vrt Srednje škole Otočac”. Uređenjem neiskorištenih prirodnih resursa u vrtu škole odlučili su ostvariti niz koristi za školu, ali i za lokalnu zajednicu. “Od travnate neodržavane površine s grmljem i ponekim primjercima stabala pokraj Škole odlučili smo stvoriti školski vrt koji osim dekorativne i estetske uloge ima obrazovno-odgojnu i edukativnu ulogu.”

Gredice će održavati učenici, a sam praktičan rad na gredicama utjecat će na razvoj poduzetništva kod učenika i veće svijesti o važnosti održivog razvoja. Uz to, cilj je i potaknuti pozitivno promišljanje pojedinaca i lokalne zajednice o važnosti vlastite korisne zelene površine za ekološki uzgoj i očuvanje izvornog tradicionalnog biljnog genoma na svojim okućnicama, terasama, krovovima, trgovima i parkovima.

Gimnazijalci su osmislili i napisali projektnu ideju, a budući šumarski tehničari sudjelovali su u aktivnostima skladištenja materijala, sastavljanja i planiranja rasporeda gredica.

Učenici Ekonomske škole Sisak proveli su projekt “EkoEkonomska”. U prostoru u kojem je smještena njihova škola, nakon što je stara uništena u potresu, primijetili su da broj koševa nije dovoljan za količinu proizvedenog otpada. Koševi za miješani komunalni otpad su puni plastičnih boca velikog volumena (koje se mogu reciklirati), pa se ostalo smeće baca izvan koša. Također, papir koji učenici koriste i troše u školi čini velik dio otpada, a na hodniku nema koša za recikliranje papira. Kako bi riješili problem postavili su koševe za odvajanje otpada u hodniku škole, a veću kantu za odvajanje plastike su postavili u dvorištu škole.

Uz to, proveli su i radionice o recikliranju, održivom razvoju i zagađenju u razrednim odjelima te su izradili i letke u kojima se nalaze osnovne informacije o tome kako reciklirati, zašto i gdje koje su podijelili učenicima i djelatnicima Škole čime Ekonomska škola želi služiti kao primjer ostalim školama o tome kako bi trebali zbrinjavati svoj otpad.