Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Operativni planovi

Bioteka svake godine izrađuje Operativni plan djelovanja Udruge kao dio Godišnjeg plana rada Udruge.  Operativni plan se izrađuje krajem godine za godinu koja predstoji te se odmah po njegovu izglasavanju na redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge pohranjuje u ovoj sekciji internetske stranice Udruge Bioteka. Trenutačno važeći Operativni plan je za 2021. godinu i dostupan je ovdje:

Operativni plan za 2021. godinu

Sukladno Strateškom planu djelovanja Udruge Bioteka za razdoblje 2020. – 2023. i odlukama Skupštine Udruge, Operativni plan za godinu koja je istekla evaluira se svake godine u veljači, čime utvrđujemo stupanj realizacije ranije planiranih aktivnosti. Nakon obavljene evaluacije Operativni plan za godinu koja je istekla trajno pohranjujemo u ovoj sekciji udružne stranice:

Operativni plan za 2020. godinu

Operativni plan za 2019. godinu

Operativni plan za 2018. godinu

Operativni plan za 2017. godinu

Operativni plan za 2016. godinu

Operativni plan za 2015. godinu

Operativni plan za 2014. godinu

Operativni plan za 2013. godinu

Operativni plan za 2012. godinu

Operativni plan za 2011. godinu