Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi:

• informiranje građana o temama s područja biologije i srodnih znanosti: biokemije, fiziologije, medicine, psihologije, sociologije, antropologije, prehrambene tehnologije, agronomije, hortikulture, klimatologije, zdravlja, zaštite prirode i okoliša,
• zaštita okoliša i prirodnih bogatstava,
• promicanje održivog razvoja,
• jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš,
• poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša,
• jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva iz područja ekologije i zaštite okoliša,
• poticanje suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s društvima, udruženjima, institucijama, poduzećima, pojedinačnim građanima, sredstvima informiranja itd. koja obavljaju djelatnosti slične onima udruge Bioteka.

Djelatnosti:

• izrada i provođenje projekata s područja biologije i srodnih znanosti, koji uključuju i projekte zaštite ljudskih prava i sloboda, projekte doprinosa buđenju ekološke svijesti, projekte zaštite prirode i okoliša te promicanje etičkih i moralnih načela u suživotu sa živim svijetom,
• organiziranje kampanja kojima Udruga promovira svoje ciljeve i projekte u skladu sa Statutom (javne priredbe, predavanja, tribine, seminari, tečajevi, projekcije filmova i video materijala, vezano za područje svoje djelatnosti),
• organiziranje škola u prirodi i zatvorenom prostoru, kolonija, kampova, susreta i drugih akcija u skladu sa ciljevima Udruge,
• izrada i održavanje internetskih stranica Udruge,
• izdavačka djelatnost iz područja djelovanja Udruge, sukladno posebnim propisima (glasila Udruge, časopisi, bilteni, brošure, letci, knjige i druga edukativna literatura iz područja djelatnosti Udruge)
• jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.