Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Održana II. Izborna Skupština udruge Bioteka

U petak, 17. siječnja 2014. u prostorima udruge Bioteka na Trešnjevci održana je Izborna Skupština udruge Bioteka. Na Skupštini je predstavljeno Godišnje izvješće o radu udruge za 2013. godinu, predstavljene su kandidature za Predsjednika/cu, Dopredsjednika/ce te članove Upravnog (UO) i Nadzornog odbora (NO) te je izabrano novo vodstvo udruge Bioteka.

 

Od 45 članova Udruge glasovanju su pristupila 23 člana te je jednoglasno izabrana nova struktura i vodstvo udruge Bioteka koje čine:

Predsjednica: Jelena Likić

Dopredsjednica: Valentina Dominić

Upravni odbor:

1. Sandra Kolundžija

2. Vedrana Pištelek

3. Predsjednica (Jelena Likić)

4. Dopredsjednica (Valentina Dominić)

5. Izvršni direktor/direktorica (izabrat će ga UO)

Nadzorni odbor:

1. Linda Bjedov

2. Saša Likić

3. Barbara Milutinović

 

Novo vodstvo izabrano je na razdoblje od četiri godine. Obzirom da udruga Bioteka kontinuirano raste i razvija se, promijenjena je struktura vodstva Udruge. Uvedena su nova tijela udruge: Upravni (UO) i Nadzorni odbor (NO) te Izvršni direktor/ica udruge. Istovremeno, iz Statuta se briše funkcija Tajnika/ce udruge. Upravo zbog ovih (i još nekih) promjena, u procesu izrade je novi Statut udruge Bioteka. Kada bude dovršen, bit će dostupan na stranicama udruge Bioteka.