Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Poziv na II. Izbornu Skupštinu udruge Bioteka

Udruga Bioteka poziva sve članove i zainteresiranu javnost da nam se pridruže naIzbornoj skupštini udruge Bioteka koja će se održati u petak, 17. siječnja 2014. u 19 sati u uredu udruge, na adresi Okićka 7,  Zagreb. 

 

Osim izbora Predsjednika/ce i Dopredsjednika/ce, ove godine uvodimo i niz drugih promjena u Statut udruge. Neke od njih tiču se doregistracije novih djelatnosti za koje se dosadašnjim radom ukazala potreba, dok se druge tiču organizacijske strukture udruge. Tako ćemo od 2014. godine uvesti nova tijela udruge: Upravni (UO) i Nadzorni odbor (NO) te Izvršnog direktora/icu udruge. Istovremeno, iz Statuta se briše funkcija Tajnika/ce udruge.

Budući da se radi o izbornoj Skupštini, Skupština će izabrati Predsjednika/cu, Dopredsjednika/cu, 2 člana/ice Udruge za Upravni odbor te 3 člana/ice Udruge za Nadzorni odbor. Molimo sve zainteresirane članove da pisanim putem dostave svoje kandidature na kontakt@bioteka.hr s kratkim obrazloženjem svojeg interesa i kompetencija. Svi će kandidati biti predstavljeni na Skupštini te će se održati javno glasovanje o svim tijelima.

Planirani dnevni red Skupštine

1.     Otvaranje Skupštine;

2.     Predstavljanje Godišnjeg izvješća o radu udruge za 2013. godinu;

3.     Izbor radnog predsjedništva od 3 člana, koje će voditi Izbornu Skupštinu;

4.     Predstavljanje kandidatura za Predsjednika/cu, Dopredsjednika/ce te članove Upravnog (UO) i Nadzornog odbora (NO);

5.     Glasovanje za Predsjednika/cu, Dopredsjednika/ce te članove Upravnog (UO) i Nadzornog odbora (NO);

6.    Predstavljanje i izglasavanje promjena Statuta

7.    Razno;

8.     Zatvaranje Skupštine.

Napomene:

  • Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
  • Važeću verziju Statuta udruge možete pogledati ovdje.