Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
kuglica-PZ-velika

Program zaštite okoliša i prirode

O programu ZOIP

Udruga Bioteka provodi projekte zaštite okoliša i prirode te stručne istraživačke djelatnosti s ciljem doprinosa očuvanja i zaštite prirode u RH. Članovi naše Udruge iskusni su biolozi, stručnjaci iz različitih područja, osposobljeni za rad na stručnim biološkim projektima, prepoznati kao suradnici javnog i privatnog sektora s kojima surađuju na projektima istraživanja, upravljanja, praćenja stanja vrsta i staništa, ali i procjene utjecaja na okoliš i prirodu.

Istraživačke djelatnosti Udruge:

Znanstveno-stručna istraživanja flore, faune i staništa (inventarizacija, biomonitoring, praćenje stanja biološke raznolikosti, analiza utjecaja planiranih zahvata, izrada stručnih podloga za proglašavanje zaštićenih područja, stručnih podloga za izradu akcijskih planova ugroženih vrsta te izrada planova upravljanja zaštićenim područjima i ekološke mreže NATURA 2000)

The Mediterranean red sea star (Echinaster sepositus), Adriatic See. Crvena zvjezdača.

ISTRAŽIVANJA MORSKIH BIOCENOZA

Biološka istraživanja životnih zajednica morskog dna (morskih biocenoza) metodom vizualnog opažanja in situ ronjenjem na dah (APNEA) ili ronjenjem autonomnim ronilačkim aparatima (SCUBA)
Identifikacija i kartiranje morskih staništa

Analiza trenutnog stanja, statistička i druga vrsta obrade podataka te analiza utjecaja planiranih zahvata ili drugih okolišnih promjena na morske biocenoze

Monitoring vrsta i staništa, posebice praćenje stanja livada morske cvjetnice Posidonia oceanica (livade posidonije)

Tompot blenny (Parablennius gattorugine), Adriatic See. Babica mrkulja.

IHTIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

 Kvalitativna i kvantitativna analiza ihtiofaune kopnenih voda

Analiza trenutnog stanja, statistička i druge vrste obrade podataka te analiza utjecaja planiranih zahvata ili drugih okolišnih promjena na ihtiofaunu

Monitoring vrsta

Great Crested Grebe (Podiceps cristatus). Ćubasti gnjurac.

ORNITOLOŠKA ISTRIŽIVANJA

Istraživanja, inventarizacija, analiza stanja i obrada podataka faune ptica

Analiza utjecaja planiranih zahvata ili drugih okolišnih promjena na ornitofaunu

Monitoring vrsta

European green lizard (Lacerta viridis). Obični zelembać.

HERPETOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Istraživanja, inventarizacija, analiza stanja i obrada podataka faune vodozemaca i gmazova

Analiza utjecaja planiranih zahvata ili drugih okolišnih promjena na herpetofaunu

Monitoring vrsta

 

Galerija fotografija

General information

Bioteka – association for promotion of biology and related sciences
Address: Vladimira Preloga 7, 10 000 Zagreb, Croatia

Bank Account Number: HR6723400091110426699, PBZ bank d.d.
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Founded in 2010.

 

Press

Publications
Press