Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Uključi se!

Udruga Bioteka je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana čiji su osnovni ciljevi informiranje o temama s područja biologije i srodnih znanosti, zaštita okoliša i prirodnih bogatstava, promicanje održivog razvoja, jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš, poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša, jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva iz područja ekologije i zaštite okoliša te poticanje suradnje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba s područja Republike Hrvatske i inozemstva. Članstvo u udruzi je dobrovoljno, a može biti redovno i počasno. Redovni član je aktivni član s punim opsegom prava i obveza predviđenih Statutom. Počasnim članom udruge može se proglasiti osoba koja je svojim javnim ili privatnim radom zaslužna za promicanje ciljeva koje promiče udruga. Počasno članstvo dodjeljuje Skupština.

Osoba koja želi postati redovnim članom udruge Bioteka podnosi pismeni zahtjev u tiskanom ili elektronskom obliku. Redovno članstvo u udruzi započinje uplatom godišnje članarine. Za studente, nezaposlene osobe i umirovljenike godišnja članarina iznosi 30kn, a za zaposlene osobe 50kn. Članstvom u udruzi Bioteka ostvarujete pravo sudjelovanja u radu i aktivnostima udruge, kao redovni članovi možete birati i biti birani u tijela udruge, biti informirani o radu udruge te davati prijedloge i zapažanja o aktivnostima udruge. Članstvo Vas obvezuje na pridržavanje odredbi Statuta udruge, štićenje ugleda, integriteta i imovine udruge, promicanje ideja udruge svojim javnim i privatnim djelovanjem te na plaćanje članarine.

Želite li postati član udruge, javite nam se na neki od kontakata ili pošaljite direktnu poruku putem kontaktnog obrasca niže.

 

Preuzmite Zahtjev za članstvo