Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Istraživačke usluge

Znanstveno-stručna istraživanja flore, faune i staništa (inventarizacija, biomonitoring, praćenje stanja biološke raznolikosti, analiza utjecaja planiranih zahvata)

  • ISTRAŽIVANJA MORSKIH BIOCENOZA

Istraživanje morskih biocenoza

  • IHTIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  • HERPETOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  • ORNITOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
  • FLORISTIČKA ISTRAŽIVANJA

u izradi