Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Bioteka u borbi s otpadom

Gospodarenje otpadom u Hrvatskoj je važna tema jer je naša zemlja (Direktiva 1999/31/EZ o odlagalištima otpada), preuzela obvezu da će do 2020. godine na razini cijele države osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50 % otpada koji se odnosi na PET ambalažu, metal, papir te staklo. Podaci iz 2017. govore da smo stigli do svega 27 %, stoga brojni gradovi i općine, putem sredstava iz Europske unije, provode projekte o gospodarenju otpadom kako bi se navedena norma dostigla. Udruga Bioteka uključila se u provedbu projekata svojim izobrazno-informativnim aktivnostima.

Tijekom 2019. godine osmislili smo i izradili edukativne materijale za djecu i odrasle.

Osim izrade edukativnih materijala, odražali smo brojne radionice za djecu vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta na temu gospodarenja otpadom.

 

Radionice za osnovnoškolsku djecu usmjerene su na upoznavanje različitih vrsta otpada, od njegova nastanka do zbrinjavanja, kako bi polaznici radionice shvatili ciklus kruženja svih predmeta koje koristimo. Kroz grupni rad djeca su raspravljala i argumentirala koja od metoda (sprječavanje nastanka, odvojeno prikupljanje, kompostiranje ili ponova upotreba) je najbolja za pojedini predmet (otpad).

Za one starije, održali smo javne tribine na temu gospodarenja otpadom.