Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Strateški planovi

Udruga Bioteka od 2011. godine izrađuje Strateške planove djelovanja za četverogodišnje razdoblje s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja. Strateški plan sadrži prikaz ciljeva i aktivnosti putem kojih se Udruga Bioteka želi pozicionirati kao jedna od vodećih organizacija civilnog društva u RH i regiji u području promocije biologije i njoj srodnih prirodoslovnih znanosti, s posebnim usmjerenjem u informiranju i obrazovanju o znanosti, provođenju projekata popularizacije znanosti u širem kontekstu te aktivnostima koje doprinose zaštiti okoliša, prirode i održivom razvoju.

2019. godine donesen je aktualni Strateški plan, a obuhvaća razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2023. godine. Na temelju analize okruženja, vizije, misije, vrijednosti i načela te ciljeva, djelatnosti i dosadašnjih postignuća Udruge, Strateški plan identificira specifične potrebe Udruge te predstavlja prikaz strateških ciljeva, zajedno sa specifičnim ciljevima i očekivanim rezultatima do kraja 2023. godine.

Strateški plan predstavlja ujedno glavni okvir četverogodišnjeg razvoja Udruge, s kojim su usuglašeni svi ostali dokumenti koje Udruga izrađuje na godišnjoj razini. Članstvu i zainteresiranoj javnosti dostupan je ovdje:

Strateški plan djelovanja Udruge Bioteka za razdoblje 2020. – 2023.