Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Bili smo na tribini o obnovljivim izvorima energije

Glavna poruka tribine u organizaciji DOOR-a i Zelene akcije održane u Novinarskom domu u Zagrebu je “Obnovljivi izvori energije predstavljaju razvojnu šansu naše zemlje i njihov potencijal moramo koristiti učinkovitije nego do sada”. Ujedno je to i zaključak „Analize sustava poticaja obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnje električne energije“ koju je izradilo Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), koja je i bila povod za ovu tribinu. 

Analiza sustava poticaja korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije izrađena je da bi se utvrdile prepreke većem i uspješnijem korištenju OIE u Hrvatskoj, prvenstveno u proizvodnji električne energije te da bi se donijele preporuke, a prepreke uklonile. U tu je svrhu analiziran sustav poticaja proizvodnje električne energije koji je na snazi bio od 2007. do 2015. godine te je odgovoreno na najčešća pitanja koja se vezano za taj sustav postavljaju u javnost – je li i u kolikoj je mjeri sustav doprinijeo proizvodnji električne energije iz OIE, jesu li građani bili prekomjerno financijski opterećeni te koje su sve koristi povezane s uporabom OIE ostvarene za hrvatske građane i društvo u cijelost.  Cijela analiza nalazi se na poveznici.

Analiza daje preporuke za unaprjeđenje sustava poticaja OIE s ciljem njihovog većeg udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije i većeg doprinosa održivom razvoju Hrvatske. Prvi korak je usvajanje podzakonskih akata kojima bi se operacionalizirale odredbe Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Za povećanje broja malih elektrana instaliranih na krovovima stambenih objekata potrebno je maksimalno pojednostaviti proceduru ugradnje, spajanja na električnu mrežu i održiv sustav poticaja. Od preporuka koje nisu trenutno uvrštene u zakonodavni okvir, najvažnija je ukidanje PDV-a na kupnju i ugradnju sustava.

Izvor: Zelena akcija