Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Poziv na III. Izbornu Skupštinu udruge Bioteka

Udruga Bioteka poziva sve članove, članice, podupiratelje, suradnike, donatore i sponzore te zainteresiranu javnost da nam se pridruže na III. Izbornoj Skupštini koja će se održati u utorak, 19. 12. 2017. u 20 sati u uredu Udruge, na adresi III. Podbrežje 25, 10 000 Zagreb. 

Budući da se radi o izbornoj Skupštini, Skupština će izabrati Predsjednika/cu, Dopredsjednika/cu, 2 člana/ice Udruge za Upravni odbor te 3 člana/ice Udruge za Nadzorni odbor. Molimo sve zainteresirane članove da pisanim putem dostave svoje životopise i kandidature s kratkim obrazloženjem svojeg interesa i kompetencija na jelena.likic@bioteka.hr. Svi će kandidati biti predstavljeni na Skupštini te će se održati javno glasovanje o svim tijelima. 

Planirani dnevni red Skupštine

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Predstavljanje nacrta Godišnjeg izvješća o radu udruge za 2017. godinu.
 3. Predstavljanje nacrta Programa rada udruge za 2018. godinu (Operativni plan, Financijski plan)
 4. Prezentacija nacrta Izvješća o volonterima  za 2017.
 5. Izvještaj Nadzornog odbora za 2016. i 2017. te Upitnik o samoprocjeni Skupštini na uvid
 6. Izbor radnog predsjedništva od 3 člana/ice, koji će voditi Izbornu Skupštinu
 7. Predstavljanje kandidatura za Predsjednika/cu, Dopredsjednika/cu te članove/ice Upravnog (UO) i Nadzornog (NO) odbora
 8. Glasovanje za Predsjednica/cu, Dopredsjednika/cu te članove/ice Upravnog (UO) i Nadzornog (NO) odbora
 9. Razno (obnavljanje članstva, nova učlanjenja, prijedlozi za suradnje, aktivnosti, projekte…)
 10. Zatvaranje Skupštine

Napomene:

 • Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
 • Važeću verziju Statuta udruge možete pogledati ovdje.