Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

Ostali dokumenti

1. Projekt ”Bioteka.hr – edukacijski portal za djecu”, pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje (2012.)

Portal Bioteka.hr je 2012. godine od Agencije za odgoj i obrazovanje dobio pozitivno stručno mišljenje te je projekt ”Bioteka.hr – edukacijski portal za djecu” ocijenjen kao vrijedan edukacijski materijal koji potiče i prati učenikovo obrazovanje i istraživanje na prihvatljiv i zanimljiv način. Stručno mišljenje možete preuzeti ovdje:

Projekt ”Bioteka.hr – edukacijski portal za djecu”, pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje

2. Projekt ”Bioteka u pokretu!”, pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje (2013.)

Program edukativnih znanstvenih radionica za djecu ”Bioteka u pokretu” (kasnije nazvan program “STEM radionice”) 2013. godine dobio je pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Uz pozitivno stručno mišljenje, Agencija je radionice pohvalila kao idejno vrijedan edukativni projekt. Pozivajući se na stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je i svoju suglasnost. Stručno mišljenje možete preuzeti ovdje:

Projekt ”Bioteka u pokretu!”, pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje