Bioteka - udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti

PROGRAMI

Udruga Bioteka svoje aktivnosti temelji na programima koji slijede razvojne ciljeve i smjerove djelovanja postavljene Strateškim planom. Programi predstavljaju glavne odrednice Udruge i naš su odgovor na društvene potrebe i probleme u područjima obrazovanja te zaštite okoliša i prirode.

Program informiranja provodimo putem održavanja dvaju internetskih portala, Biologija.com.hr i Bioteka.hr te putem društvenih mreža Udruge.

Programom informiranja želimo:

 • educirati, informirati i poticati svijest javnosti o važnim, a u javnosti često zanemarenim pitanjima kojima se znanost danas bavi (ekologiji i zaštiti prirode, bioraznolikosti, prirodoslovlju, globalnom zatopljenju, zdravlju i psihologiji čovjeka, bolestima, hrani, energetici, održivom razvoju…)
 • osigurati prostor za umrežavanje i razmjenu stručnih, provjerenih i aktualnih informacija za čitatelje, članove naše udruge, znanstvenike, stručnjake i organizacije
bioteka
Dg3CazXWsAIYb9j
logo-PE-horizontalni

Programom edukacije želimo:

 • Razviti suvremene, istraživački, kritički i analitički orijentirane  programe za djecu i mlade
 • Popularizirati STEM pristup i metodologiju u izvaninstitucionalnoj edukaciji
 • Ostvariti suradnje s vrtićima, školama, fakultetima te javnim ustanovama
 • Omogućiti nadopunu formalnih kurikula
 • Razviti održiv i suvremen program edukacije edukatora u području STEM-a

Program edukacije cjelogodišnji je program koji provodimo na dvije razine.

logo-PZ-horizontalni

Program zaštite okoliša i prirode:

 • provodi projekte i aktivnosti zaštite prirode i okoliša
 • promiče vrijednosti biološke raznolikosti RH te važnost očuvanja ugroženih vrsta i staništa
 • promiče pozitivne prakse održivog razvoja, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije te zaštite okoliša i prirode
 • doprinosi znanstvenim i stručnim biološkim istraživanjima flore, faune i staništa (inventarizacija, biomonitoring, praćenje stanja biološke raznolikosti, analiza utjecaja planiranih zahvata)
sdr

Općenite informacije

Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti
Vladimira Preloga 7, 10 000 Zagreb

OIB: 55178657512
IBAN: HR3024020061101169872, Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Godina osnutka: 2010.

Press

Publikacije
Press

Press

Publikacije
Press